Strategieontwikkeling en executie

 

Ieder advies en mogelijke investering start bij het formuleren van een goede bedrijfsstrategie. Consultancy NOW! ondersteunt bij het ontwikkelen en scherp houden van de bedrijfsstrategie.

 

In navolging van de stelling “Structure follows Strategy” dient een strategie transparant te zijn. En bovenal begrijpelijk. Begrijpelijk voor alle stakeholders zoals directie, commissarissen, aandeelhouders, financiers, werknemers, afnemers en leveranciers. Een heldere strategie leidt tot juiste besluitvorming in groei-investeringen of desinvesteringen en inzicht in de consequenties daarvan voor de vermogensstructuur.

 

Het scherpstellen van een strategie behoort tot de competenties van consultancy NOW! Het helder krijgen van de belangen en wensen van stakeholders is hierbij veelal de eerste stap bij de vaststelling van de strategie. Zeker in situaties met meerdere aandeelhouders en/of stakeholders lopen belangen veelal niet parallel en is het zaak voor directie en Raad van Commissarissen om hen op één lijn te krijgen teneinde de vastgestelde strategie te kunnen implementeren.

 

Wij bieden een energiek proces waardoor de strategische richting voor iedereen helder en begrijpelijk wordt. We zorgen ervoor dat impliciete keuzes expliciet worden gemaakt. Of we richten performance sturing of portfolio management in, waardoor onderlinge samenhang en de eigen bijdrage inzichtelijk wordt. Hoe we ook helpen, gedrag heeft een centrale rol.

 

Het proces van strategieontwikkeling en executie zelf is al een gedragsinterventie, waarbij we bijvoorbeeld zorgen voor meer eigenaarschap. En we maken concreet welk gedrag er nodig is om succesvol te zijn in de toekomst en hoe we dit ontwikkelen.

Het resultaat:

  • Een heldere koers vanuit verschillende perspectieven belicht (klant, financieel, gedrag & leiderschap, data & IT)
  • Integraal overzicht van alle strategische doelstellingen, initiatieven en projecten
  • Heldere sturing op de strategie d.m.v. dialogen over de resultaten en voortgang

 

Interesse? Neem contact met mij op!