Marktgerichtsheidsanalyse

 

Meer omzet, meer winst en duurzame relaties met klanten. Marktgerichte organisaties presteren beter. Consultancy NOW! laat zien waar u staat en begeleidt u naar betere resultaten.

 

Ken uw klant, ken uw concurrent.

 

De meeste mensen vertalen marktgericht als klantgericht. Toch is een marktgerichte organisatie veel meer dan dat. Zo’n organisatie weet alles van de klant, alles van de markt én alles van de concurrent. En zorgt bovendien dat al die informatie door de hele organisatie wordt gedeeld en benut.

 

Cultuur

Ook de cultuur speelt een belangrijke rol. Een marktgerichte cultuur is bijvoorbeeld sterk pragmatisch en resultaatgericht, maar ook mensgericht. Voor iedereen binnen de organisatie is het duidelijk wat de ondernemings- en marketingdoelstellingen zijn. En het topmanagement vervult in een marktgerichte cultuur een voorbeeldfunctie.

 

Duidelijkheid en richting

Hoe marktgericht is uw organisatie? Wat moet beslist beter? En hoe gaat u dat aanpakken? Met onze marktgerichtheidscan weet u precies waar u staat en welke kant het op moet. Daarbij wordt overigens het hele managementteam betrokken want marktgerichtheid is niet alleen een zaak van Marketing & Sales.

Lees meer over onze werkwijze. Of neem direct contact met ons op voor een afspraak.

 

Werkwijze marktgerichtheidanalyse


We beginnen met een persoonlijke kennismaking met alle medewerkers, uw organisatie en stakeholders vervolgd door een schriftelijke enquête van het hele managementteam en een aantal "key functionarissen" binnen uw organisatie. Deze enquête bestaat uit vragen waarmee interne– en externe informatie wordt gedeeld en hiermee inzicht te krijgen in politiek/ bestuurlijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, (attractieve) marktsegmenten, concurrentiepositie en interne sterktes en zwaktes. Ook wordt hiermee de informatie gevalideerd welke vanuit de medewerkers is gemeld en gedeeld.

De verkregen kennis wordt via individuele interviews met alle deelnemers gecontroleerd, aangescherpt en verdiept. Na analyse wordt een ééndaagse workshop georganiseerd waarin met het managementteam, in een vertrouwde, open en constructieve sfeer, wordt besproken hoe marktgericht de organisatie is en welke aanknopingspunten voor verbetering er zijn.

Dit is de basis voor een eventuele herijking van de strategie en het bepalen van de verkoopdoelstellingen met bijbehorende ondersteuning, dit te vertalen naar een pragmatische "Go-to-Market" strategie. Alles met doel om vanuit transparantie en betrokkenheid de neuzen in de goede richting te zetten en met elkaar helder te communiceren om vanuit begrip, doelstelling en verantwoording de volgende fase in te gaan.


Het totale traject bestaat uit
een Quick Scan van de organisatie (met de onderdelen klantgerichtheid, concurrentiegerichtheid, interfunctionele coördinatie en cultuur),

een Business Scan van een specifiek onderdeel van de organisatie,  productgroep en/ of business unit en interviews met alle deelnemers en/ of sleutelfunctionarissen.

  • een inventarisatie met het "breed" betrekken van medewerkers en afdelingen
  • een SWOT-analyse van de organisatie
  • een strategische beleidssessie/ workshop
  • een eindrapportage en presentatie met verbeterpunten en een activiteitenplan

 

En verder...

  • een klantensafari en leveranciersbezoeken om op objectieve wijze marktontwikkelingen, behoeftes en mogelijkheden tot innovatie met bijbehorende kansen in kaart te brengen;
  • opstellen en uitwerken van het strategisch businessplan en aansluitend het faciliteren en implementeren hiervan. Kortom, van plan naar "hands-on" executie!
  • opstellen en uitwerken van Go-to-Market strategie (Salesplan) en aansluitend het faciliteren en implementeren hiervan teneinde vanuit mijn betrokkenheid en gerichte werkwijze ook een bijdrage te leveren aan de gestelde doelstellingen (optimaliseren van processen, omzet en marge). Ook hier geldt, van plan naar executie.

 

Interesse in een persoonlijke kennismaking? Neem dan contact met mij op.