Implementatie en executie van strategie, kwestie van doen!

 

Bij een bedrijf is de strategie bepaald, zijn de speerpunten geformuleerd en is het jaarplan gemaakt. Iedereen is schijnbaar enthousiast en gaat aan de slag. Later blijkt dat de lijnmanagers weer overgegaan zijn tot de dagelijkse operationele vraagstukken die ze moeten oplossen.

 

Op de managementteamvergaderingen wordt er nog enige keren teruggekomen op de plannen, zonder dat er echt veel gebeurt. Immers alles is in de voorbereidingsfase, zo zeggen de managers en ja 'het normale werk loopt nu eenmaal ook door'.

Herkent u deze verschijnselen in uw organisatie? Er zijn dan tenminste een aantal mogelijkheden:

  • de plannen zijn door het hoofdkantoor min of meer opgedrongen aan de implementatie-verantwoordelijken;
  • de plannen zijn gewoon te simpel of te optimistisch geformuleerd en er is niemand die dat nog durft te zeggen;
  • de plannen zijn niet voldoende uitgewerkt en leiden zo toch weer tot stagnatie. Er is in feite een verdere "operationalisatieronde" voor nodig, hetgeen erg tijdsconsumptief is. Die tijd hebben velen er niet voor over.

 

In de praktijk zien we strategie-ontwikkeltrajecten om verschillende redenen stranden. In zeer veel gevallen gaat de strategie niet leven onder de medewerkers. De beleidsbepalers hebben een nieuwe strategie opgesteld, maar de medewerkers gaan gewoon door met wat ze altijd al gedaan hebben.
Veelal ligt de oorzaak hiervan in het gegeven dat de strategie niet concreter doorvertaald wordt. En dus niet uitmondt in daadwerkelijke actie en gedrag in lijn met deze strategie. De strategie blijft dan ook vaak niet meer dan een mooi document met veel abstracte termen.

 

Van plan naar executie...

Natuurlijk kan een strategie alleen werken als er ook sprake is van goede executie. Maar om dit te kunnen realiseren moet de strategie eerst uitvoerbaar zijn. En daar zit nu net de kern van het probleem. Een belangrijke reden waarom de faalpercentages in strategie zo hoog zijn, is het feit dat veel strategieën te vaag, algemeen, hoog-over of anderszins onbegrijpelijk zijn om ze goed te kunnen uitvoeren. Het ontbreekt vaak aan uitvoerbare strategie; strategie die concreet genoeg is om te kunnen omzetten in actie. De belangrijkste stap in het overbruggen van de kloof tussen strategie en executie is daarmee dan ook het creëren van concrete, uitvoerbare strategie.

 

consultancy NOW! ondersteunt en begeleid uw organisatie tot het maken van een heldere ("Go-to-Market") strategie met onderbouwde en uitvoerbare keuzes. Daarnaast zijn wij inzetbaar voor het samenstellen, begeleiden én aansturen van projectteams en waarbij we de implementatie op basis van resultaatgerichtheid verzorgen. Kortom, van plan naar executie! 

Interesse in een persoonlijke kennismaking? Neem dan contact met mij op.